Skip to main content

Slovenija pridobila še dva LIFE projekta

Evropska komisija je odobrila financiranje 202 novih projektov v okviru finančnega instrumenta za okolje Evropske unije LIFE+. Projekti zajemajo ukrepe na področjih ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti, okoljske politike in upravljanja, podnebnih sprememb ter informacij in komunikacije o okoljskih vprašanjih.

Skupna naložba za projekte znaša približno 516,5 milijona evrov, od katerih bo EU zagotovila 268,4 milijona evrov.

Med odobrenimi novimi projekti sta tudi dva projekta iz Slovenije v skupni vrednosti 6,1 milijona evrov:

  • Projekt Ministrstva za okolje in prostor SI Natura 2000 Upravljanje je namenjen pripravi programa upravljanja omrežja Natura 2000 za Slovenijo v obdobju 2014–2020. Kontaktna oseba: mladen.berginc@gov.si.
  • Cilj projekta Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije LIVEDRAVA pa je ohraniti in povečati populacije vrst, navedene v Prilogi I k direktivi o pticah in Prilogi II k direktivi o habitatih (ribe in hrošči), z upravljanjem habitatov obrečnih gozdov (Priloga I k direktivi o habitatih) ob spodnji Dravi v Sloveniji. Cilj je tudi izboljšati sodelovanje med najpomembnejšimi zainteresiranimi stranmi ob reki in obvestiti javnost o naravni vrednosti teh območij Natura 2000 ter pomenu njihove ohranitve. Kontaktna oseba: damijan.denac@dopps.si.

Več informacij:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava