Skip to main content

Slovenija v evropskem vrhu tudi po poznavanju Nature 2000

Slovenija je glede na delež ozemlja, ki je v območjih Nature 2000, v samem evropskem vrhu. Najnovejši podatki pa kažejo, da je tudi poznavanje Nature 2000 pri nas izjemno visoko, kar 2,5-krat boljše od povprečja Evropske unije. Tako kažejo rezultati pravkar objavljene Gallupove raziskave o odnosu Evropejcev do biotske raznovrstnosti.

Najbolje Naturo 2000 poznajo v Bolgariji, kjer 45 odstotkov vprašanih pravi, da vedo kaj pomeni, sledi Finska z 29 odstotki. Slovenija je na tretjem mestu z 20 odstotki. Evropsko povprečje je za polovico slabše od našega (10 odstotkov). Poglejmo še poznavanje pri naših sosedah: v Avstriji je enako evropskemu povprečju (10 odstotkov), na Madžarskem pa  6 odstotkov. Pri naših zahodnih sosedih Naturo 2000 pozna manj kot vsak stoti, kar Italijo postavi na zadnje mesto v Uniji.

Nadaljnja četrtina (26 odstotkov) je v Sloveniji za Naturo 2000 že slišala, a ne vedo kaj pomeni, 53 odstotkov pa jih pravi, da zanjo še niso slišali (evropsko povprečje je kar 80 odstotkov).

Prepričani smo, da je k tako dobremu poznavanju Nature 2000 v Sloveniji prispevala tudi komunikacija, s katero smo pričeli že pred vzpostavitvijo omrežja Nature 2000, z izjemnim  sodelovanjem med komunikatorji Zavoda RS za varstvo narave, Zavoda za gozdove Slovenije in svetovalne službe pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Pomembna je bila tudi vloga nevladnih organizacij. Dodaten zagon pa ji je dal projekt komunikacijske podpore v letu 2007.

Raziskavo so v okviru Eurobarometra opravili na željo Evropske komisije, Direktorata Okolje. Intervjuje so izvedli novembra 2007 (v Sloveniji je bila izvajalec družba Cati d.o.o.), celotno poročilo o Gallupovi raziskavi v angleškem jeziku: Attitudes of Europeans towards the issue of biodiversity -  Analytical Report (71 strani)  pa objavili januarja 2008.

Več o dosedanji komunikaciji Nature 2000 v Sloveniji:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava