Skip to main content

Sloveniji LIFE projekt za varstvo volka

Evropska komisija je odobrila financiranje 196 novih projektov v okviru drugega razpisa za program LIFE+ (2007–2013) – Evropski sklad za okolje. Iz Slovenije je bil potrjen projekt »Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji«, ki ga je predlagala Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani z dvema partnerjema, Zavodom za gozdove Slovenije in društvom Dinaricum.

Projekti LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost so namenjeni ohranjanju ogroženih vrst in habitatov. Med 227 prejetimi predlogi, ki so bili pripravljeni v partnerstvih okoljskih organizacij, vladnih organov in drugih udeležencev, je Komisija za sofinanciranje izbrala 80 projektov. Projekti so iz 22 držav članic in pomenijo skupno naložbo v vrednosti 199 milijonov EUR, od katerih bo EU zagotovila okrog 107 milijonov. Večina projektov (74) je v zvezi z naravo in prispeva k izvajanju direktiv o pticah in/ali habitatih ter omrežja Natura 2000. Ostalih šest projektov je s področja biotske raznovrstnosti, kategorije projektov LIFE+ za pilotne programe, ki obravnavajo širša vprašanja biotske raznovrstnosti.

Komisar za okolje Stavros Dimas je ob tem povedal: „Prepričan sem, da bodo ti projekti pomembno prispevali k ohranjanju narave in izboljšanju okolja. Prav tako bodo prispevali k povečanju osveščenosti po vsej EU o glavnih okoljskih izzivih, zlasti podnebnih spremembah in izgubi biotske raznovrstnosti.“

Projekt Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji bo osredotočen na dolgoročno zagotavljanje ugodnega stanja populacije volka, njegovih plenskih vrst ter življenjskega prostora v Sloveniji. Posebna pozornost bo posvečena sobivanju človeka in volka in reševanju problemov, ki iz tega sobivanja izvirajo. Ena izmed aktivnosti v okviru projekta pa bo tudi priprava akcijskega načrta za volka, ki ga predvideva nedavno sprejeta Strategija ohranjanja volka v Sloveniji.

Projekt bo trajal od 1.1.2010 do konca leta 2013, njegova vrednost je 1,017,773  EUR, od tega bo Evropska komisija prispevala 721,850 EUR, Ministrstvo za okolje in prostor pa 160.000 EUR.

Vodja projekta in kontaktna oseba: Aleksandra Majić Skrbinšek (e-pošta: almajic@gmail.com).

Več o izbranih projektih iz drugega razpisa 

Drugi LIFE projekti s področja narave v Sloveniji - v teku:

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava