Skip to main content

Spodbujanje skupnosti za ohranjanje in obnavljanje čezmejnih območij Natura 2000 - NAT2CARE

Glavni skupni cilj projekta je izboljšanje stanja in prisotnosti biotske raznovrstnosti na območjih Natura 2000s krepitvijo celovitega upravljanja, ozaveščanjem in okoljsko vzgojo ter povečanjem promocije ekosistemskih storitev.

Preprečevali bodo tveganje fragmentacije, zmanjšanja in izgube biotske raznovrstnosti na območjih treh v partnerstvo vključenih parkov: delle Prealpi Giulie, delle Dolomiti Friulane in Triglavskega narodnega parka. Predvideli so inovativen pristop pri metodah izvajanja monitoringov, pri identifikaciji in promociji ekosistemskih storitev in pri izvajanju aktivnosti za ozaveščanje, aktivno vključevanje in okoljsko izobraževanje prebivalstva.

Korist od projektnih aktivnosti bodo imeli organizacije, ki so zadolžene za upravljanje varovanih območij, lastniki in uporabniki zemljišč, gospodarski subjekti, končni potrošniki in odločevalci. Pričakujejo izboljšanje stanja ohranjenosti habitatov in vrst. Pristop je čezmejni, saj se vse živalske vrste, ki jih bodo spremljali, z lahkoto gibljejo po čezmejnem območju, kot tudi habitati območji, ki so si med sabo zelo podobni.

Slovenski partnerji so Triglavski narodni park, Biotehniški center Naklo in Nacionalni inštitut za biologijo.

Projekt izvajajo v okviru programa Interreg Italia – Slovenija. Traja od oktobra 2017 do 31. marca 2020, vrednost projekta je 1.282.396 EUR, od tega sofinanciranje EU (ESRR) 1.090.036 EUR.

Predstavitev projekta

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava