Skip to main content

Sprememba delovanja delovnih teles Evropske komisije na področju narave

Eden pomembnih dosežkov v času slovenskega predsedovanje je bil sprejem odločitve o reorganizaciji delovnih teles Evropske komisije na področju narave. Razprave so se začele v času nemškega predsedovanja,  dokument pa je bil sprejet na Srečanju direktorjev za naravo na Brdu dne 5. februarja 2008.

Ostajata Habitatni odbor (Habitats Committee) in Ornis odbor (Ornis Committee), saj sta določena v direktivah, vendar je mandat obeh teles zožen na izvorno nalogo – odločanje v okviru direktiv. Za strokovno delo in vključevanje mnenj deležnikov je oblikovana nova Koordinacijska skupina (Co-ordination group for Biodiversity and Nature) v kateri so poleg predstavnikov držav članic tudi predstavniki deležnikov , vključno z nevladnimi organizacijami. Dejansko strokovno delo poteka v tematskih delovnih skupinah, ki se oblikujejo glede na specifičen strokovni problem ali področje.

Priloženi dokument na kratko pojasnjuje bistvo nove strukture.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava