Skip to main content

Spremenjena Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

Vlada je 13. oktobra 2016 izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Uredba predstavlja ustreznejši prenos Direktive o habitatih.

Ustreznejši prenos Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Direktive o habitatih) je izkazan s tem, da pri selektivnem in omejenem odvzemu živali iz narave pod strogo nadzorovanimi pogoji in v omejenem številu ni več določen ožji dodatni pogoj (ki ga Direktiva o habitatih ne predvideva) uravnavanja populacije z okoljem. Prav tako je odvzem živali ob ostalih izpolnjenih pogojih možen le, če ni drugih zadovoljivih možnosti.

Novost uredbe je tudi v tem, da bo o odvzemu živali odločala vlada z odlokom in ne več minister za okolje in prostor s pravilnikom.

Druge pomembne novosti so vezane na označevanje ptic, uvedena je nacionalna evidenca oznak obročkanja ptic. Na novo je urejena doselitev domorodnih živalskih vrst.

 

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava