Skip to main content

Spremenjeni prilogi Programa upravljanja

Vlada RS je spremenila prilogi Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020, in sicer prilogo Cilji in ukrepi in prilogo Monitoringi in raziskave. Spremembi je sprejela zaradi nedavnih sprememb Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000).

Operativni program - Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020 določa podrobne varstvene cilje in ukrepe za vsako od 355 območij Natura 2000 v Sloveniji ter nosilce in finančne vire.  

Program je sprejela Vlada RS aprila 2015 in spremenila 23. marca 2016 (Sklep Vlade).

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava