Skip to main content

Sredstva sklada za gozdove tudi za območja Natura 2000

Vlada RS je 5. aprila 2018 sprejela Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2018. Načrtujejo, da bodo za ukrepe na območjih Natura 2000 porabili 1.182.216 EUR.

Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16) določa, da se v breme Gozdnega sklada poravnavajo tudi obveznosti, ki izhajajo iz ukrepov na območju Nature 2000 v zasebnih gozdovih v skladu s programom upravljanja območij Natura 2000 in programom vlaganj v gozdove, ki ga na podlagi nacionalnega gozdnega programa pripravi Zavod za gozdove Slovenije, v skladu z zakonom, ki ureja gozdove.

Načrtujejo, da bo imel v letu 2018 Gozdni sklad prejemke v skupni višini 26.245.612,81 EUR.

Ocenjujejo, da bo za ukrepe na območju Nature 2000 v zasebnih gozdovih poraba v letu 2018: 1.182.216 EUR, od tega znaša prenos neporabljenih sredstev iz preteklih let 432.216 EUR.

 

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava