Skip to main content

Štetje srednjega detla v Dobravi

Dobrava, območje Nature 2000, je eden izmed največjih kompleksov ohranjenih nižinskih gozdov v Sloveniji in hkrati tudi življenjski prostor srednjega detla. Vrsta je v širšem Evropskem prostoru ogrožena, pri nas pa so populacije še stabilne. Monitoring te ptice so tretje leto zapored v začetku aprila izvedli strokovnjaki z Zavoda RS za varstvo narave, Zavoda za gozdove ter Društva za opazovanje in preučevanje ptic.

Letos so našteli 30 parov ptic.

Srednji detel je gozdna ptica stalnica, popolnoma prilagojena na življenje v hrastovih in belogabrovih gozdovih. Ozemlje določa samec z oglašanjem in bobnanjem. Kasneje si par izdolbe eno ali več dupel v deblo tik pod trosnjakom drevesne glive, kjer je les mehkejši. Konec aprila samica izleže štiri do osem jajc, sredi poletja pa so mladički že povsem samostojni.

Sporočilo za medije Zavoda RS za varstvo narave

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava