Skip to main content

Strokovnjaki za naravo so tudi letos popisovali lokalno biotsko raznovrstnost

V juniju je že četrto leto zapored potekal dogodek BioBlitz Slovenija, katerega namen je proučevanje biotske raznovrstnosti izbranega lokalnega območja. Za izvedbo aktivnosti v letu obeleževanja 100-letnice Spomenice, prvega naravovarstvenega programa na Slovenskem, so organizatorji izbrali širše območje Nature 2000 Žejna dolina (severno od Hotedršice).

Logotip dogodka BioBlitz

Biologi in drugi poznavalci narave v Sloveniji so pred štirimi leti začeli z organizacijo dogodka BioBlitz Slovenija, ki na podoben način poteka po vsem svetu. Prvič so tovrsten dogodek izvedli leta 1996 v Washingtonu na pobudo naravovarstvenice Susan Rudy iz organizacije Nacionalni parki ZDA. Osrednji cilj BioBlitza je zbrati čim večje število znanstvenikov, terenskih biologov in drugih poznavalcev narave iz različnih javnih ustanov, nevladnih organizacij in posameznikov, ki raziščejo raznoživost izbranega območja - to je lahko urbano ali ruralno okolje, v 24 urah.

Letos namesto 24 ur kar 10 dni

V Žejni dolini se je letos zbralo več kot 70 strokovnjakov iz 26 slovenskih organizacij, med njimi tudi nekateri partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI. Običajno BioBlitz Slovenija poteka 24 ur, letos pa je popisovanje vrst zaradi pandemičnih razmer potekalo kar 10 dni (od 5. do 14. junija 2020). V tem času so udeleženci popisovali rastline, glive, dvoživke, plazilce, netopirje, male sesalce, ptice, zveri, ribe, školjke in rake, polže, pajke, klope, mnogo skupin žuželk, metulje, kačje pastirje, škržade, hrošče, stenice, čebele, vrbnice in druge.

Prvi podatki popisa so že dostopni na Bioportal.si, končni rezultati bodo v spletnem poročilu objavljeni predvidoma septembra. Za marsikatere skupine organizmov še poteka določanje vrst, saj le to ni izvedljivo na samem terenu.

Damjan Vinko, predstavnik organizatorjev, je ob četrti izvedbi BioBlitza Slovenija povedal: »Prvo leto smo v Dragi pri Igu popisali 1.588 vrst, v 2018 smo pri Račah zabeležili 934 taksonov*, tudi za Slovenijo nove vrste pajkov in gliv. Lani smo za Loško polje javno objavili podatke o prisotnosti 897 vrst gliv, rastlin in živali. Na prvih treh dogodkih BioBlitz Slovenija je sodelovalo več kot 150 strokovnjakov za posamezne taksonomske skupine, ki so skupaj zbrali 10.832 podatkov o lokalni biotski raznovrstnosti treh izbranih območij.«

*Takson: skupina organizmov, ki po svojih lastnostih, značilnostih spadajo v določeno taksonomsko kategorijo. V sistematski biologiji je to vsaka od taksonomskih kategorij ne glede na hierarhični položaj v sistemu, npr. varieteta, podvrsta, vrsta, rod, red, razred. V tem primeru ni bilo možno določiti vseh popisanih organizmov do iste stopnje (npr. vrste), zato navajamo število taksonov, kar vključuje organizme določene do vrste, rodu, itn.

Poročila preteklih popisov so dostopna na spletni strani http://bioblitzslovenija.weebly.com/.

BioBlitz organizirajo Slovensko odonatološko društvo, Center za kartografijo favne in flore ter Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica. Poleg organizatorjev so sodelovali še (po abecednem vrstnem redu): Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (Oddelek za biologijo, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire), Botanično društvo Slovenije, DOPPS - BirdLife Slovenia, društvo Dinaricum, Društvo študentov biologije, Društvo Študentov Naravoslovja, Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana, Famnit Univerza na Primorskem, Gobarsko društvo Ptuj, Gobarsko društvo Škofja Loka, Gobarsko mikološko društvo Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo, Notranjski muzej Postojna, Prirodoslovno društvo Slovenije, Prirodoslovni muzej Slovenije, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev, Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija, Zavod Bazilisk in Zavod za gozdove Slovenije.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava