Skip to main content

Svet EU za okolje o biotski raznovrstnosti

V Luksemburgu je 23. oktobra potekalo zasedanje Sveta EU za okolje, na katerem so ministri sprejeli Sklepe Sveta o biotski raznovrstnosti. Minister mag. Vizjak je v razpravi med drugim poudaril, da Slovenija - ki z najvišjim deležem varovanih območij (tj. Natura 2000, op.a.) v EU in velikim deležem gozdov že občutno prispeva k zastavljenemu cilju na ravni EU - ne načrtuje njihove nadaljnje širitve. Slednje bi povzročilo neskladnost z doseganjem drugih sektorskih ciljev, zlasti tistih, povezanih z obnovljivimi viri energije. Izboljšati bo treba tudi upravljanje teh območij, kar pa bo tudi finančni izziv. Več. Enako je poudarila že dr. Metka Gorišek na neformalnem zasedanju Sveta, ki je bilo 30. septembra 2020, več.

Komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius in minister mag. Andrej Vizjak

Foto: Svet Evrope

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava