Skip to main content

Testni primer presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja

Aquarius d.o.o. in Center za kartografijo favne in flore sta izdala zgibanko Testni primer presoje sprejemljivosti plana na varovana območja na primeru Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda občine Ig.

Zgibanka je odslej na voljo tudi  na spletni strani. Avtorji Leonida Šot Pavlovič, Martin Žerdin in Katja Poboljšaj so na kratko predstavili testni primer presoje. Namenili so jo zlasti občinskim upravam in izdelovalcem prostorskih dokumentov.

Publikacija ima naslednja poglavja: 

  • Postopek presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja (Natura 2000 in zavarovana območja), 
  • Testni primer presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja na primeru Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda občine Ig,
    • Vsebina  okoljskega poročila – Dodatka za varovana območja za Strategijo prostorskega razvoja Občine Ig ,
    • Vsebina  okoljskega poročila – Dodatka za varovana območja za Prostorski red Občine Ig.

Zgibanka ima 6 strani in je bila natisnjena januarja 2007. Sedaj je na voljo tudi spletna verzija zgibanke (pdf, 1,2 mb).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava