Skip to main content

Tretji nadzorni obisk projekta LIFE-IP NATURA.SI

40 sodelavcev v 15 partnerskih organizacijah projekta LIFE-IP NATURA.SI je v četrtek, 18. novembra 2021, na spletnem nadzornem obisku predstavilo aktivnosti in rezultate projekta. LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji vodi Ministrstvo za okolje in prostor, sofinancirajo ga Evropska unija iz sredstev programa LIFE, MOP in partnerji.

Na tretjem nadzornem obisku organizacije NEEMO, ki za program LIFE Evropske unije izvaja nadzor LIFE projektov, so partnerji predstavili aktivnosti na področju konkretnih akcij ohranjanja, okrepljenega upravljanja Nature 2000, priprave nacionalne monitoring sheme in strateškega komuniciranja. Terenski del nadzornega obiska je tudi letos odpadel zaradi epidemioloških razmer.

Temeljni namen projekta je, da v sodelovanju med različnimi sektorji in deležniki prispeva k izboljšanju upravljanja Nature 2000 v Sloveniji. Poleg izboljšav na državni ravni partnerji v projektu izvajajo tudi konkretne akcije na terenu v treh pilotnih območjih, ki vključujejo 8 območij Nature 2000. Med aktivnostmi so zagotavljanje ustrezne rabe travišč, preprečevanje zaraščanja površin, odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst, obnovitev in vzdrževanje ugodnega stanja voda in druge. Rezultati projekta so objavljeni tukaj.

Maja Cipot, vodja projekta LIFE-IP NATURA.SI, je ob zaključku obiska povedala: “Izteka se tretje leto projekta, ki se bo zaključil leta 2026. Kljub posebni družbeni situaciji, s katero se srečujemo prvič v zgodovini LIFE projektov, vsi partnerji po najboljših močeh izvajamo aktivnosti brez večjih zamud. Veseli me, da največje partnerstvo v zgodovini slovenskih LIFE projektov, kaže napredke tako na sistemski ravni kot tudi z akcijami na terenu. Pri številnih projektnih aktivnostih sodelujemo tudi s kohezijskimi in drugimi projekti v Sloveniji, ki vključujejo Naturo 2000.” Trenutno na 50 območjih Nature 2000 v Sloveniji poteka 12 večjih projektov, namenjenih ohranjanju in izboljšanju vrst in življenjskih okolij, ki združujejo preko 50 organizacij. Med njimi so lokalne skupnosti, regionalne razvojne agencije, zasebni zavodi, raziskovalne inštitucije, ministrstva, upravljavci zavarovanih območij in drugi. Preko 380 strokovnjakov različnih sektorjev, med katerimi je kar 120 novo zaposlenih, vsakodnevno skrbi za varstvo slovenske narave.

Leto 2022: 18 let Nature 2000 v Sloveniji in 30 let programa LIFE

Prihodnje leto obeležujemo 18 let, od kar se je Slovenija priključila največjemu naravovarstvenemu omrežju na svetu, Naturi 2000, program LIFE Evropske unije pa praznuje 30 let. V projektu LIFE-IP NATURA.SI bomo pripravili različne aktivnosti za obeležitev obeh pomembnih obletnic za varstvo narave v Evropski uniji in v Sloveniji.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava