Skip to main content

Tretji razpis Razvoj regij

Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je objavila tretji razpis Razvoj regij (Javni razpis za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi" v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij").

Med upravičenimi nameni so tudi:

  • izvedba operacij javne infrastrukture v okviru območij Natura 2000 (opazovalnice, razgledišča, učne poti, kolesarske poti, ki niso del mreže državnih kolesarskih poti, parkiriššča, avtodom postajališča, druga pripadajoča prometna infrastruktura);
  • lokalno-regionalne operacije trženja in razvoja izdelkov ter storitev, ki prispevajo k ohranjanju biotske pestrosti (oblikovanje blagovnih znamk za širša območja varstva narave, oblikovanje standardov, trženjske aktivnosti);

Rok za prijave je 15. maj 2008.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava