Skip to main content

V Italiji natisnili poročilo po 17. členu

V tiskani obliki je izšlo poročilo po 17. členu direktive o habitatih za Italijo. Rezultati kažejo, da je za 50% rastlinskih vrst in za 51 odstotkov živalskih vrst stanje neugodno ali slabo (v Sloveniji 51 odstotkov), pri habitatnih tipih je delež takih kar 67 odstotkov (v Sloveniji: 56 odstotkov). Deloma je to rezultat boljšega poznavanja stanja vrst, delno pa se stanje ohranjenosti vrst slabša. Posebej kritično je stanje v vodnih in obalnih habitatih, kjer so pritiski človeka največji.

Kot najbolj škodljive so izpostavili naslednje dejavnosti človeka: neprimerni načini kmetovanja in izkoriščanja gozdov, urbanizacija, spreminjanje ekosistemov, vnos invazivnih tujerodnih vrst ter onesnaženje.

Za pripravo poročila je italijansko Ministrstvo za okolje vzpostavilo sodelovanje med Italijanskim inštitutom za varstvo okolja in raziskovanje (ISPRA), deželami in ključnimi znanstvenimi združenji.

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava