Skip to main content

V Sloveniji 11 vrstam netopirjev ne gre dobro

Strokovnjaki Centra za kartografijo favne in flore so zaključili večletno spremljanje stanja netopirjev. Za 11 vrst netopirjev oz. 40 % vseh vrst v Sloveniji predlagajo, da se jih obravnava kot vrste z neugodnim ohranitvenim statusom. Te vrste so: veliki, mali in južni podkovnjak, navadni netopir, ostrouhi netopir (M. blythii oxygnathus), vejicati netopir, navadni mračnik, pozni netopir, usnjebradi in sivi uhati netopir (Pl. austriacus) ter dolgokrili netopir. Vzroki za neugodni ohranitveni status, kljub ugodnemu populacijskem trendu teh vrst so v izgubi habitatov (predvsem stavbnih zatočišč) oz. njihovem okrnjenju, pri velikem podkovnjaku pa tudi v preteklosti zabeležen upad populacije.  

Prvič so lahko ocenili, da imajo ugoden ohranitveni status obvodni netopir, mali netopir, drobni netopir, belorobi netopir in širokouhi netopir. 

Za druge vrste netopirjev pri nas trenutno ne morejo podati ocene ohranitvenega stanja.

Ekipa strokovnjakov je poleg tega svetovala, kako ohraniti kotišča netopirjev ob predvideni obnovi več stavbnih zatočišč netopirjev ter kako ohraniti netopirje pri turističnem razvoju jame Huda Luknja pri Gornjem Doliču.

Opozorili so na 15 na novo zabeleženih uničenj ali poslabšanj stanja kotišč netopirjev. Ugotavljajo, da je do uničenja kotišč v stavbah velikokrat prišlo zaradi obnov stavb v neprimernem obdobju ali zaradi načrtnega preganjanja netopirjev. Slednje je bilo včasih povezano z nezadovoljstvom uporabnikov stavb zaradi kopičenja gvana, zato predlagajo ustanovitev sheme podpor. Bistveno bi bilo obvestiti vse upravljalce stavb in jam oz. uporabnike o varstvenih zahtevah ohranjanja netopirskih zatočišč. 

Rezultati kažejo, da popolnoma izvedeni predlogi ohranitvenih ukrepov večinoma zadostujejo, da netopirji ponovno vzpostavijo kotišče.

Poročilo: 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava