Skip to main content

V Sloveniji trije Ambasadorji Nature 2000

Tri mednarodne organizacije: Europarc, Eurosite in ELO (organizacija lastnikov zemljišč) so vzpostavile mrežo 30 amabasadorjev Nature 2000 v petih evropskih državah, iz Slovenije so to mag. Bernard Goršak (Kozjanski park), Boris Grabrijan (Krajinski park Kolpa) in mag. Tina Mikuš (krajinski park Radensko polje v nastajanju).

Ambasadorje so izbrali izmed oseb, ki dobro poznajo Naturo 2000, imajo dobre stike z deležniki na lokalni ravni, so izkušeni in odprti za nove pobude. Izbrani kandidati so se dodatno usposabljali, nato pa pričeli v svojih skupnostih izvajati dogodke na temo Nature 2000. Eden izmed njih je bil strokovni posvet Natura 2000 med tnalom in nakovalom razvojnih strategij, 12. oktobra v Kozjanskem parku in na Radenskem polju.

Mreža ambasadorjev je nastala v okviru evropskega projekta v podporo Naturi 2000: Program mreženja Nature 2000 / Natura 2000 Networking Programme, NNP. Mreža naj bi olajšala predstavitev primerov dobrih praks širši, tudi evropski javnosti. Naročnik projekta je Evropska komisija.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava