Skip to main content

Varstvo kraških jam in virov pitne vode

Jamarji Koroško-šaleškega jamarskega kluba Speleos – Siga Velenje so zaključili projekt Varstvo kraških jam in virov pitne vode. Izvedli so ga na štirih pilotnih območjih: Konjiško in Velenjsko hribovje, Ložniško in Hudinjsko gričevje, Savinjska ravan ter Dobroveljska planota. Na obravnavanem območju je 209 registriranih jam (Kataster JZS, 2010).

Namen projekta je bil poiskati vse že registrirane jame, jim ponovno določiti lego vhoda ter preveriti stanje v jamah. Ugotovili so, da je precej jam uničenih, pogosta so tudi divja odlagališča odpadkov v jamah. Taka odlagališča ogrožajo pitno vodo. V okviru projekta so izvajali brezplačne ekskurzije in delavnice o varstvu jam. Izdali so zgibanko ter plakat o varstvu jam. Ob koncu projekta so izdali zbornik, ki obsega 65 strani in je na voljo na sedežu našega društva. Informacije nudijo tudi vsem, ki se ukvarjajo z varstvom narave in pitne vode.

Projekt so s subvencijo podprli Islandija, Lihtenštajn in Norveška preko Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma. 

Kontakt: Mojca Hribernik speleos.siga@gmail.com
Koroško-šaleški jamarski klub Speleos – Siga Velenje
www.speleos-siga.org

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava