Skip to main content

Varstvo narave v Evropi: potrebno bo narediti več

V vmesnem pregledu strategije Evropske unije za biotsko raznovrstnost je očiten napredek na številnih področjih: Potrebno pa je okrepiti prizadevanja držav članic za njeno izvajanje, da bi do leta 2020 zaustavili izgubljanje biotske raznovrstnosti, so zapisali v sporočilu za medije Evropske komisije.

Poudarjajo, da je potrebnega mnogo več dela na terenu, da bi se udejanjile politike EU. Za začetek morajo države članice bolje izvajati naravovarstveno zakonodajo EU. Več kot tri četrtine pomembnih naravnih habitatov v EU so trenutno v neugodnem položaju in mnogim vrstam grozi izumrtje.

Zaustavitev izgubljanja biotske raznovrstnosti bo odvisna tudi od tega, kako učinkovito se problematika biotske raznovrstnosti vključuje v politike na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in regionalnega razvoja ter trgovinsko politiko.

Prenovljena skupna kmetijska politika ponuja priložnosti za boljše vključevanje problematike biotske raznovrstnosti, vendar je njen uspeh odvisen od obsega ukrepov držav članic na nacionalni ravni.

Evropski komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella je me drugim izpostavil, da „izgubljanje biotske raznovrstnosti pomeni izgubljanje našega sistema za vzdrževanje življenja. Tega si ne moremo privoščiti, prav tako pa si tega ne more privoščiti naše gospodarstvo.“

Več:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava