Skip to main content

Velike Lašče z novo informacijsko točko za Naturo 2000

V občini Velike Lašče se zaključuje rekonstrukcija kozolca na Trubarjevi domačiji, kjer bo zaživel nov turistično-informativni in interpretativni center. Del sodobno opremljenega prostora je turistično informacijska točka občine Velike Lašče, drugi pa informacijska točka za območje Nature 2000. Na otvoritvi prenovljenega kozolca, ki bo v četrtek, 24. marca, bodo predstavili celoten projekt obnove in rekonstrukcije kozolca ter priprave interpretacijskih vsebin območja Nature 2000 Mišja dolina. Informacijsko središče je del projekta Mala barja – Marja, ki si prizadeva za izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem.

Izkustveno doživljanje največjega območja Nature 2000 v občini Velike Lašče

Prostori prenovljenega kozolca na Trubarjevi domačiji so razdeljeni na dva dela. Prvi je namenjen turistično-informativnem centru Občine Velike Lašče, drugi del pa je interpretativni center, informacijsko središče za območje Nature 2000 Mišja dolina.  Slednji predstavlja preplet bogate naravne in kulturne dediščine lokalnega okolja, ki ga bodo obiskovalci vseh generacij spoznali preko interpretacijskih vsebin. Gre za izkustveno doživljanje največjega območja Natura 2000 v občini Velike Lašče in njenih posebnosti, kot so mokrišča, bogat vodni svet, raznolikost živalskih in rastlinskih vrst, mlinarstvo, žagarstvo in ekstenzivno kmetijstvo. 

kozolec Velike Lašče
Kozolec na Trubarjevi domačiji (Foto: Boštjan Podlogar)

Notranjo ureditev interpretacijskega dela objekta je financiral projekt Mala barja – Marja. Cilj projekta je izboljšati stanja ohranjenosti treh evropsko pomembnih habitatnih tipov in dveh vrst v slabem stanju ohranjenosti, ki sta vezani na barja in mokrotne travnike na skupno desetih posebnih ohranitvenih območjih v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem. Eno izmed njih je Mišja dolina, ki leži zahodno od Velikih Lašč med krajema Knej in Karlovica. Projekt tam naslavlja dva habitatna tipa Nature 2000 (travnike z modro stožko in bazična nizka barja) in rastlinsko vrsto Nature 2000 Loeselova grezovka. Barjanska rastlina rumeno zelenih barv in nizke rasti, ki sodi v družino kukavičevk, ima edino rastišče v Mišji dolini v manjšem nizkem barju v osrednjem delu doline.

Obnova starega in združitev z novim 

Kompleks Trubarjeve domačije obsega objekte, ki ohranjajo podobo stavb 19. stoletja, in je zavarovan kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Domačija je tipično mlinarsko-žagarsko gospodarstvo, ki je bilo v preteklosti značilno za širše slovensko ozemlje in ga danes le še redko najdemo ohranjenega v tako strnjeni obliki. 
Pod pripravo projekta rekonstrukcije sta se podpisali mladi arhitektki Maja Starič in Nadja Krašovec. Njuno glavno izhodišče je bilo ohranitev starega in združitev z novim, saj so stavbo in osnovne elemente kozolca želeli ohraniti kot objekt kulturne dediščine v njegovi izvorni kulturni krajini. Arhitektki sta v celoti ohranili vse značilne stavbne lastnosti kozolca ter v celoti restavrirano in statično utrjeno obstoječo leseno nosilno konstrukcijo. Našteti elementi so služili tako prostorska kot vizualna izhodišča za prenovo.

prenovljen_kozolec  
Prenovljen kozolec (Foto: Barbara Pečnik) 

 

* Rekonstrukcija in sprememba namembnosti je bila financirana z občinskega proračuna in sredstev Ministrstva za kulturo RS. 
Informacijsko središče Mišja dolina Natura 2000 je del projekta Mala barja Marja 2017-2023 (odgovorni partner Zavod Parnas). Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. 
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava