Skip to main content

Velikonočnico tudi prešteli, ogroženi rastlini kaže dobro

Stepsko rastlino velikonočnico so na Zavodu RS za varstvo narave tudi prešteli – izvedli monitoring. Štetje poteka na Boletini pri Ponikvi, enemu izmed štirih slovenskih rastišč, kjer so izvajali tri letni projekt iz sklopa Life lll - Narava, ki se je z letošnjim letom zaključil. Z izvedenimi aktivnostmi v okviru projekta so na rastišču ogroženemu velikemu kosmatincu omogočili ugodnejše pogoje za uspevanje. Letos je na rastišču največ cvetočih rastlin.

Število cvetočih rastlin je pokazatelj, ki nam skozi daljše časovno obdobje veliko pove o njeni reprodukciji in s tem o populacijski uspešnosti rastline. Z eno besedo štetje in spremljanje populacije imenujemo monitoring. Ta se na Boletini  ne izvaja samo znotraj varovanega rastišča z ograjo, ampak na celotnem območju opredeljenem tudi  kot posebno ohranitveno območje (območje Natura 2000 - pSCI). Štetje se izvede v času optimuma cvetenja, torej ko je največ cvetočih rastlin, nekje drugi do tretji teden, po pojavu prvih cvetov. Štejejo se samo cvetoči osebki in ne posamezni cvetovi.

Rezultati zadnjih let pa so:

  • leto 2005: 1260 cvetočih rastlin,
  • leto 2006: 1055 cvetočih rastlin,
  • leto 2007: 485 cvetočih rastlin in
  • leto 2008: 1500 cvetočih rastlin.

Zavod RS za varstvo narave bo monitoring velikonočnice izvajal tudi v bodoče.

V prvih dveh letih je bilo rastišče velikonočnice v zaraščanju, kar je posledica opuščanja rabe travnika oziroma košnje. Po letu 2006 so izvedli čiščenje suhega kraškega travnika, ki je obsegalo košnjo šele pozno poleti in odstranitev grmovja. V bodoče pa bo nad upravljanjem območja skrbelo TOD Ponikva.

Na nihanje števila cvetočih rastlin vplivajo številni dejavniki. Poleg ugodnih rastiščnih razmer so pomembni tudi vremenski vplivi kot so zimske temperature, snežna odeja…, ki pogojujejo številčnost in čas razcveta velikonočnice. Po štiriletnem monitoringu je letos cvetočih rastlin največje doslej.

Glede na rezultate lahko rečemo, da populaciji velikonočnice na rastišču na Boletini pri Ponikvi kaže dobro in da bomo lahko še v bodoče občudovali njene svilnate vijoličaste cvetove. 

Kontaktna oseba: Mateja Kocjan, Zavod RS za varstvo narave (mateja.kocjan@zrsvn.si)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava