Skip to main content

Vlada naložila pripravo ukrepov za umeščanje

Vlada RS je na 13. redni seji dne 13. 6. 2013 sprejela sklep, s katerim nalaga Ministrstvu za kmetijstvo in okolje (MKO) in Ministrstvu za infrastrukturo in prostor (MzIP), da v sodelovanju z ostalimi resorji pripravita ukrepe, ki bodo odpravili oz. zmanjšali ovire pri učinkovitejšem umeščanju prostorskih ureditev v območjih Natura in vzdrževanju obstoječe javne infrastrukture.
 
Med MKO in MzIP so potekala usklajevanja za področji prometne infrastrukture in urejanja prostora zaradi širitve območij Natura 2000 glede na obstoječe in načrtovane razvojne projekte, uvrščene v državni proračun oz. razvojne programe RS. Sklep je bil sprejet ob obravnavi predloga Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000).

Sporočilo za javnost.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava