Skip to main content

Vlada RS sprejela poročilo o izvajanju Programa upravljanja območij Nature 2000 (2015-2020) za leto 2019

Vlada Republike Slovenije je danes, 23. decembra 2020, sprejela Poročilo o izvajanju Programa upravljanja območij Nature 2000 (2015-2020) (PUN) za leto 2019, ki ga na podlagi sklepa vlade o poročanju PUN in poročil izvajalcev ukrepov pripravlja Ministrstvo za okolje in prostor.

Do konca programa na nekaterih področjih pričakujemo do 100-odstotno izvedbo aktivnosti PUN

Leta 2015 je Vlada RS sprejela Operativni program – Program upravljanja območij Nature 2000 za obdobje 2015-2020. Dokument določa podrobne varstvene cilje posameznega območja Nature 2000, varstvene ukrepe oziroma usmeritve za njihovo doseganje in izvajalce ukrepov in usmeritev. S sklepom Vlade so bile omenjene naloge naložene ministrstvom in drugim državnim organom ter nosilcem javnih pooblastil, da do izteka programskega obdobja v PUN določene ukrepe izvedejo. 

Na podlagi zbranih poročil izvajalcev ukrepov je bilo na Ministrstvu za okolje in prostor pripravljeno poročilo o izvajanju PUN, v katerem je vključen tudi pregled (preliminarni zaključki) o verjetnosti izvedbe zastavljenih ukrepov do izteka PUN. Pregled se nanaša na analizo vključevanja ukrepov PUN v sistemske predpise drugih sektorjev oziroma izvajalcev ukrepov. To je tako imenovana prva stopnja pregleda, ki vključuje na primer PUN ukrepe vključene v akte o podelitvi vodne pravice, vključevanje naravovarstvenih smernic v Gozdnogospodarske gojitvene načrte (GGN), lovske gojitvene načrte (LGN) idr.

Do konca leta 2020 bo na prvi stopnji izvedenih od 90 do 100 odstotkov zastavljenih ukrepov oziroma usmeritev iz PUN s področij gozdarstva, upravljanja z divjadjo (lovstvo), ribištva, prostorskega načrtovanja in varstva narave (upravljanje zavarovanih območij, koncesija in zakonodajne spremembe in zavarovanje). Do konca leta 2020 pričakujemo izvajanje tudi od 90 do 100  odstotkov ukrepov s področij kmetijstva, upravljanja voda in varstva narave (komunikacijske aktivnosti). Manj kot 90-odstotno realizacijo pričakujemo pri nekaterih ukrepih s področja kmetijstva (kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila, melioracijski jarki in ostalo) in varstva narave (pogodbeno varstvo, skrbništvo, odkupi, obnovitev in ostalo), nadzora, monitoringa in raziskav ter preostalih ukrepov.

fotografija gozdne pokrajine
 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava