Skip to main content

Vlada sprejela spremembe Programa upravljanja Natura 2000 (2015-2020)


Vlada RS je sprejela Spremembe Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020),
sprejetega s sklepom vlade 9. aprila letos, in sicer se prilogi 6.1 Cilji in ukrepi in 6.5 Monitoringi
in raziskave nadomestita z novima.

K Programu upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) sta bili sprejeti napačni prilogi
6.1 in 6.5. Prilogi namreč vsebujeta cilje in ukrepe, ki se nanašajo na območja, vrste in
habitatne tipe, ki niso predmet obstoječih območij Nature 2000, zato se nadomeščata z
novima, ki sta bili ves čas predmet obravnave tako v javni kot medresorski razpravi.

Napaka se je zgodila po javni objavi na spletnih straneh MOP in po končanem medresorskem
usklajevanju, zato postopkov ni treba ponavljati, saj sta bili prilogi javno objavljeni in
medresorsko usklajevani.

Sklep Vlade RS

Prilogi:

Več o Programu upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020)


 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava