Skip to main content

Za razvoj alpske zelene infrastrukture

Na ministrski konferenci 2. oktobra v Münchnu v okviru Alpske makroregionalne strategije (EUSALP) so sprejeli skupno izjavo o podpori nadaljnjemu razvoju alpske zelene infrastrukture.

Uveljavitev in vzpostavitev učinkovite zelene infrastrukture bo omogočilo izpolnjevanje nacionalnih in mednarodnih obveznosti s področja ohranjanja narave in krepitev odpornosti na podnebne spremembe v različnih prostorih, medsektorski pristop in vključitev deležnikov pa bo prispeval k večji družbeni sprejemljivosti in razumevanju pomena zelene infrastrukture kot za uravnotežen prostorski razvoj družbe in kvaliteto življenja v mestih in na podeželju. Več.

EU Strategija o zeleni infrastrukturi iz leta 2013  za področje ohranjanja narave omrežje Natura 2000 opredeljeno kot »hrbtenica« zelene infrastrukture, ki vključuje izvorna območja za revitalizacijo biotske raznovrstnosti, pomembna pa je tudi povezava območij Natura 2000 v funkcionalno omrežje.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava