Skip to main content

Zaradi Nature 2000 sprememba še dveh uredb

Sočasno s spremembami in območij Natura 2000 je treba spremeniti in dopolniti tudi ekološko pomembna območja. Zakon o ohranjanju narave namreč določa, da je posebno varstveno območje (območje Natura 2000) ekološko pomembno območje, ki je na ozemlju Evropske unije pomembno za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja ptic in drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov.

S predlagano spremembo Uredbe se določa samo prostorske dopolnitve in spremembe ekološko pomembnih območij, ki so povsem enake prostorskim dopolnitvam in spremembam območij Natura.

Dopolniti je treba tudi določitev habitatnih tipov in habitatov vrst, ki so mednarodno pomembni po merilih ratificiranih mednarodnih pogodb.

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na:
 
- Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ekološko pomembnih območjih
       
- Osnutek Uredbe o dopolnitvah Uredbe o habitatnih tipih
     
Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do četrtka, 18. aprila 2013 na e-naslov: gp.mko(at)gov.si.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava