Skip to main content

Zaveza ohranjanju ugodnega stanja velikih zveri

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek je na ministrski konferenci na temo obnove gozdov in gozdne krajine oziroma Bonskega izziva in ECCA 30, ki je potekala virtualno 12. oktobra 2021, poudaril vlogo gozdov za naravo, družbo in ekonomijo na nacionalni ravni ter pomen gozdov za dosego globalnih ciljev boja proti podnebnim spremembam in za izboljšanje biodiverzitete. 

Izpostavil je že desetletja uveljavljen sistem sonaravnega, večnamenskega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi ter gozdnogospodarsko načrtovanje, kjer se funkcije gozdov določajo v dogovoru z mnogimi deležniki, lastniki gozdov, vladnimi in nevladnimi organizacijami. »Po letu 2014 smo bili priča izjemnim dogodkom, to so žledolom, napadi podlubnikov ter vetroloma. Slovenija povečevanja gozdnatosti ne načrtuje, smo pa odločeni, da naše poškodovane gozdove obnovimo in da dosežemo cilje pri menjavi okoljsko manj prijaznih materialov in fosilnih goriv z lesom, hkrati pa ohranjamo ugodno stanje gozdnih vrst, tudi velikih zveri in rastlinojedov,« je poudaril minister.

Vse tri velike v Sloveniji: rjavi medved, volk in ris, so varovane tudi z Direktivo o habitatih in so zanje določena območja Natura 2000.

Več
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava