Skip to main content

Živeti na kraškem robu

 
Skupni cilj projekta Interreg Živeti na kraškem robu (LIKE) je vzpostaviti mehanizem upravljanja in nadzora območij Natura 2000 z namenom zmanjšanja pritiskov na ohranjaje biotske pestrosti. V okviru projekta so namestili naprave za štetje obiska in izvedli prvo iz serije delavnic za domačine in rekreativne uporabnike kraškega roba.

V okviru projekta želijo ugotoviti, kolikšen je pritisk obiskovalcev na območja skalnih sten, kako je časovno razporejen in določiti nosilno kapaciteto teh občutljivih območij. Zato so novembra 2017 namestili tri elektronske naprave za štetje obiska (ti. števci obiska) na območju priljubljenih plezališč v Ospu in Črnem kalu (Babna stena, Mišja peč in Črni Kal).

  

                                                                                                                                                                                     Foto: Barbara Vidmar

V sklopu aktivnosti Analiza rekreacije so izvedli prvo iz serije delavnic za domačine in rekreativne uporabnike kraškega roba. Naslov delavnice je bil Problemi in priložnosti na Kraškem robu in je potekala v Gabrovici pri Črnem kalu. Namen delovnega srečanja je bil razkrivanje problemov in soustvarjanja priložnosti za življenje na kraškem robu. Na delavnici so dosegli celovit pregled problematike zaradi neusmerjenega razvoja rekreativnih dejavnosti (plezanje, pohodništvo, kolesarjenje, jadralno padalstvo,…) v očeh domačinov ter zabeležili vse njihove zamisli o priložnostih in rešitvah  za soustvarjanje boljšega in naravi prijaznejšega prostora na Kraškem robu. Udeležilo se je 36 ljudi.

Analiza rekreacije bo osnova za izdelavo Smernic za skupno upravljanje N2000 na projektnem območju kraški rob.

 

                                                                                                                                                                                    Foto: Breda Ogorelec

Koordinator projekta je Istarska županija, Hrvaška, partnerske institucije iz  Slovenije pa so: Zavod RS za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), UP FAMNIT,
Mestna občina Koper in Podeželska kmetijsko - turistična zadruga Bržanija, zadruga za razvoj podeželja, z.o.o., socialno podjetje.

Več:

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava