Natisni stran

Območja v Sloveniji

Uradni podatki o območjih so v prilogi k uredbi o območjih Natura 2000 iz leta 2016. Grafične prikaze območij si lahko ogledate na Naravovarstvenem atlasu Zavoda RS za varstvo narave, v zavihku Natura 2000. Standardni obrazci Natura 2000 za posamezno območje so objavljeni na Pregledovalniku Natura 2000 (Natura 2000 Viewer) Evropske okojske agencije, v angleškem jeziku.

Natura Naziv ALP CEL
SI3000191 Ajdovska jama X
SI3000134 Ajdovska peč X
SI3000188 Ajdovska planota X
SI3000241 Ankaran - Sv. Nikolaj X
SI3000024 Avče X
SI3000158 Babja luknja X X
SI3000326 Bajdinc X
SI5000007 Banjšice X X
SI3000034 Banjšice - travišča X X
SI3000216 Barbarski potok s pritoki X
SI3000046 Bela Krajina X
SI3000140 Belški potok X
SI3000334 Berje - Zasip X X
SI3000064 Bezgovka X
SI3000310 Bezuljak X
1Koda območja po Direktivi o pticah (SPA): SI5xxxxx, Koda območja po Habitatni direktivi (pSCI): SI3xxxxxx

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NaprejNa konec

 

Na vrh