Natisni stran

Območja v Sloveniji

Uradni podatki o območjih so v prilogi k uredbi o območjih Natura 2000 iz leta 2016. Grafične prikaze območij si lahko ogledate na Naravovarstvenem atlasu Zavoda RS za varstvo narave, v zavihku Natura 2000. Standardni obrazci Natura 2000 za posamezno območje so objavljeni na Pregledovalniku Natura 2000 (Natura 2000 Viewer) Evropske okojske agencije, v angleškem jeziku.

Natura Naziv ALP CEL
SI5000015 Cerkniško jezero X
SI3000020 Cerkno - Zakriž X X
SI3000079 Češeniške gmajne z Rovščico X
SI3000321 Čolniški potok s pritoki X
SI3000097 Covška prepadna X
SI5000027 Črete X
SI3000168 Črna dolina pri Grosuplju X
SI3000324 Črni potok X
SI3000333 Curnovščica X
SI3000001 Cvelbar - skalovje X
SI3000284 Dacarjevo brezno - Žiganja vas X
SI3000243 Debeli Rtič X
SI5000028 Debeli rtič X
SI3000377 Devina X
SI3000123 Divja jama nad Plavami in Zamedvejski potok X X
1Koda območja po Direktivi o pticah (SPA): SI5xxxxx, Koda območja po Habitatni direktivi (pSCI): SI3xxxxxx

Na začetekNazaj2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NaprejNa konec

 

Na vrh