Natisni stran

Vrste

Uradni podatki o vrstah v območjih so v prilogi k uredbi o območjih Natura 2000 iz leta 2013.

Natura Naziv ALP CEL
1186 človeška ribica X X
1193 hribski urh X X
1215 laška žaba X
1188 nižinski urh X
1993 panonski pupek X
1167 veliki pupek X X

 

 

Na vrh