Natisni stran

Vrste

Uradni podatki o vrstah v območjih so v prilogi k uredbi o območjih Natura 2000 iz leta 2013.

Natura Naziv ALP CEL
1087 alpski kozliček X X
4030 bakreni senožetnik X X
1914 barjanski krešič
1071 barjanski okarček X X
4011 bledi glivar
4026 brazdar X
1044 brzični škratec
1089 bukov kozliček X X
1078 črtasti medvedek X X
1042 dristavični spreletavec X
4056 drobni svitek X X
4019 drobnovratnik X X
1084 eremit, puščavnik X X
1013 Gejerjev vretenec X
1052 gozdni postavnež X X

1 | 2 | 3 | NaprejNa konec

 

Na vrh