Natisni stran

Vrste

Uradni podatki o vrstah v območjih so v prilogi k uredbi o območjih Natura 2000 iz leta 2013.

Natura Naziv ALP CEL
1386 Buxbaumia viridis X X
1381 Dicranum viride X X
1393 Drepanocladus vernicosus X X
1379 Mannia triandra X X
1389 Meesia longiseta

 

 

Na vrh