Natisni stran

Vrste

Uradni podatki o vrstah v območjih so v prilogi k uredbi o območjih Natura 2000 iz leta 2013.

primorska podust

Latinsko ime: Chondrostoma genei

Koda: 1115

Alp: X

Cel:Na vrh