Natisni stran

Vrste

Uradni podatki o vrstah v območjih so v prilogi k uredbi o območjih Natura 2000 iz leta 2013.

navadni koščak

Latinsko ime: Austropotamobius torrentium

Koda: 1093

Alp: X

Cel: X


Območja

Na vrh