Natisni stran

Vrste

Uradni podatki o vrstah v območjih so v prilogi k uredbi o območjih Natura 2000 iz leta 2013.

navadna čigra

Latinsko ime: Sterna hirundo

Koda: A193

Alp:

Cel:

Več o vrsti v EU in fotografija: Common Tern (Evropska okoljska agencija, v angleškem jeziku)
Na vrh