Skip to main content

Glive vlažnice (Hygrocybe spp.) kot odzivni bioindikator za ohranjanje biotske raznovrstnosti

Zaključno poročilo projekta (december 2008)

Zgibanka projekta - 1. del, 2. del

 

Napoved projekta

Projekt bo izvajalo Gobarsko društvo Lisička, Maribor. Namen projekta je, da na ožjem področju Severovzhodne Slovenije najdejo travniške ekosisteme z bogato mikofloro. Glive bodo uporabili kot odzivne (pojavljanje trosnjakov višjih gliv) kazalce stanja travniškega ekosistema. Opravili bodo popis trosnjakov višjih gliv, izdelali zbirko gliv v obliki eksikatov in z informiranjem javnosti prispevali k osveščenosti na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti. Dodatno bodo izdelali tudi zbirko zelnatih in lesnatih rastlin.

V svetu je razvitih več različnih sistemov za določanje relativne mikološke vrednosti travniških ekosistemov z vlažnicami. Najenostavnejši sistem je razvil Rald, ki kot osnovo vsebuje število vlažnic  na travniški ekosistem. Sistem so razvili na Danskem in ga je zaradi specifičnosti treba uporabljati z določeno mero previdnosti; ne gre ga popolnoma nekritično uporabiti tudi v Sloveniji. Vsekakor pa je ta sistem pomemben indikator.

Ker je pri tem sistemu pomembno število najdenih vlažnic pri enem obisku travniškega ekosistema, je zelo pomemben časovni vidik obiska. Z inventarizacijo višjih gliv bodo pričeli pomladi in jo zaključili pozno jeseni 2008. Trosnjake bodo popisovali s pomočjo programske opreme Boletus Informaticus, ki je v  lasti Gozdarskega inštituta Slovenije.

Glive bodo določevali na terenu ter kabinetno, in sicer z uporabo literature in ključev za določitev gliv ter z mikroskopskim opazovanjem in barvanjem glivnih tkiv. Enake metode bodo uporabili tudi za določevanje zelnatih in lesnatih rastlin.

Izsledke projekta bodo med drugim objavili tudi na svojii spletni strani.

Več o projektu in o glivah vlažnicah (s fotografijami).

Projekt je bil izbran na razpisu za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnostih nevladnih organizacij o evropskih zadevah v letu 2008, ki ga je objavil Urad Vlade RS za komuniciranje je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor. Izbranih je bilo 12 projektov. Vrednost projekta je 6.000 EUR, podprt je s 1.500 EUR.

Kontaktna oseba: Slavko Šerod (gdlm@email.si)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava