Skip to main content

Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji - LIVEDRAVA (LIFE)

Cilj projekta Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave V Sloveniji - LIVEDRAVA je ohraniti in povečati populacije vrst, navedene v Prilogi I k direktivi o pticah in Prilogi II k direktivi o habitatih (ribe in hrošči), z upravljanjem habitatov obrečnih gozdov (Priloga I k direktivi o habitatih) ob spodnji Dravi v Sloveniji. Cilj je tudi izboljšati sodelovanje med najpomembnejšimi zainteresiranimi stranmi ob reki in obvestiti javnost o naravni vrednosti teh območij Natura 2000 ter pomenu njihove ohranitve.

Naslov projekta (ANG): Riparian Ecosystem Restoration of the Lower Drava River in Slovenia

Vrednost projekta je 4,409,483.00 € in je sofinanciran s strani EU mehanizma LIFE+ narava (2,188,741.00 €).

Koordinator je DOPPS, partnerji so Dravske elektrarne Maribor d.o.o. VGB Maribor d.o.o. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d.d. Mestna občina Ptuj.

Projekt bo trajal od 1. septembra 2012 do 31. decembra 2017.

Šifra projekta: LIFE11 NAT/SI/000882.

Kontaktna oseba: damijan.denac(at)dopps.si.

Spletna stran: livedrava.ptice.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava