Skip to main content

Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko - LIFE Kočevsko (LIFE)

Glavni cilj projekta je ponovna vzpostavitev ugodnega ohranitvenega stanja petih ciljnih vrst ptic (divjega petelina, gozdnega jereba, belohrbtega detla, triprstega detla in orla belorepca), ene prednostne vrste v interesu EU (človeške ribice) ter prednostnega podzemnega habitata – jam, ki niso dostopne javnosti. Projekt naj bi z obravnavanjem glavnih vzrokov za njihov upad izboljšal sedanje upravljanje območij Natura 2000 na Kočevskem.  

Naslov projekta (ANG): Conservation of Natura 2000 sites Kočevsko

Vrednost projekta:  2.270.013 EUR, od tega je 1.135.006 EUR sredstev iz programa LIFE+ narava, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje bo prispevalo 681.004 EUR oz. 30 % projektne vrednosti.

Vodilni partner: Občina Kočevje, partnerji projekta: Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave in Ljudska univerza Kočevje.

Šifra projekta: LIFE13 NAT/SI/000314.

Zaključek projekta: 28.2.2019 

Kontaktna oseba: Lili Štefanič lili.stefanic@lu-kocevje.si.

Spletna stran: life-kocevsko.eu
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava