Skip to main content

Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020 - SI Natura 2000 Management (LIFE)

Projekt Operativni program upravljanja območij Nature 2000 v Sloveniji 2014-2000 (SI Natura 2000 Upravljanje; LIFE11 NAT/SI/880) je potekal z namenom priprave strokovnih podlag, ki so ustrezno usklajene z vsemi deležniki, za pripravo operativnega programa Nature 2000 v Sloveniji za obdobje od 2014 do 2020. Vlada Republike Slovenije je operativni program sprejela v aprilu 2015.

V programu so opredeljena obvezna izhodišča za upravljanje območij Nature 2000 za finančno obdobje 2015-2020 in podlage za pripravo prednostnega akcijskega okvirja, ki je osnova za financiranje območij Natura 2000 na podlagi 8. člena Direktive o habitatih.

Naslov projekta (ANG): Natura 2000 Management programme for Slovenia for the period 2014-2020

Nosilni partner: Ministrstvo za okolje in prostor.

Partnerji projekta: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za ribištvo Slovenije, Inštitut za vode Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

Trajanje projekta: od 20. avgusta 2012 do 30. junija 2015

Vodja projekta: Andrej Bibič andrej.bibic@gov.si.

Spletna stran
 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava