Skip to main content

Predstavitev in varstvo človeške ribice, na primeru črne človeške ribice v Beli krajini - Črna človeška ribica (EKSRP)

S projektom želimo informirati javnost o fenomenu črne človeške iz Bele krajine ter zmanjšati njeno lokalno ogroženost. Ob tem želimo razviti novo turistično lokaliteto doživljajskega zelenega turizma na domačiji Zupančič ob izviru Jelševnik, ki je edina lokacija, kjer je črno podvrsto možno opazovati v naravi. Ključni cilj je ureditev lokacije ob izviru Jelševnika za izvajanje doživljajskega zelenega turizma. Urejena bo pot do izvira in opazovalnega šotora, kjer bo možno opazovati črno človeško ribico v naravi. Na domačiji Zupančič bo izvedena predstavitev človeške ribice z več vsebinskimi interpretacijskimi točkami. Izvedeno bo tudi izobraževanja in osveščanje javnosti z organizacijo naravoslovnih dni za šolsko mladino (6), predstavitve za javnost (5), pripravljen zloženkami (2), članki (5) in projektna spletna stran. Po končanem projektu bo zagotovljena trajnost, ustvarjeni bodo pogoji za nadaljnje izvajanje aktivnosti, zagotovljena je tudi možnost ustvarjanja novih delovnih mest, trženje in možnost vključevanja drugih lokalnih ponudnikov. V projekt se poleg nosilca, lastnika lokacije, vključujejo štirje partnerji. Z ureditvijo lokalitete edinstvene živalske podvrste se bo povečala prepoznavnost narave Bele krajine v slovenskem in svetovnem merilu.

Čas trajanja projekta: začetek marec 2018 , zaključek november 2018.

Nosilec projekta: Zupančič d.o.o

Partnerji projekta: Občina Črnomelj, Zavod RS za varstvo narave, RIC Bela krajina in Društvo Proteus, okoljsko gibanje Bele krajina.

Način financiranja: Operacija bo sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Koordinator projekta s strani Občine Črnomelj: Greta Auguštin, greta.augustin@crnomelj.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava