Skip to main content

Šotna barja v Triglavskem narodnem parku - Triglav (LIFE)

Tema projekta je izvajanje Direktive o varstvu naravnih bivališč, prostoživeče flore in favne na primeru barij v območju Triglavskega narodnega parka. Šotna barja so med najvrednejšimi habitatnimi tipi z vidika varstva narave v Evropi, v Sloveniji pa predstavljajo redke ekosisteme, ki so zaradi različnih dejavnosti tudi ogroženi.

V projektu bi preko aktivnega varstva in izobraževanja zagotovili ohranjanje biotske raznovrstnosti v območju Pokljuškega platoja na Barju Šijec, Blejskem barju, Goreljeku, Mlakah pod Javorovim vrhom in Gornjem Šijcu.

V projektu je predvidena celovita analiza stanja, priprava upravljalskega načrta s sodelovanjem lokalnih skupnosti, številne upravljalske akcije od pridobitve zemljišč do ureditve učne poti, renaturacije poti, zasaditve in prezentacije ter priprave pašnega reda. Pripravili bodo tudi informacijska gradiva: izobraževalno brošuro, CD in prezentacijo na Internetu o ohranjanju višinskih barij. Projekt je trajal dve leti in pol.

Naslov projekta (ANG): Peatbogs in Triglav National Park

Vrednost projekta je 352.650 €, dobljen delež LIFE je 322.146,23 €, to je 75% vrednosti celotnega projekta.

Predlagatelj projekta je Triglavski narodni park v partnerstvu z nevladno organizacijo Jarina. 

Kontaktna oseba: Jurij Dobravec,
več o projektu

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava