Skip to main content

Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem – »Gorička krajina« (ESRR)

Cilj projekta Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem – »Gorička krajina« je izboljšati stanje treh ciljnih habitatnih tipov in desetih vrst na Natura 2000 območju Goričkega. Z različnimi ukrepi se bo izboljšalo stanje življenjskega prostora evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov na 187 hektarjih površine.

V okviru projekta se bo z ustrezno košnjo izboljšalo stanje ohranjenosti travniških habitatnih tipov in s tem tudi habitat za metulja strašničnega in temnega mravljiščarja. Za hrošča puščavnika se bo ohranjalo stare glavate vrbe in sadilo nove. Z obročkanjem dreves se bo vzpostavil ustrezen habitat za škrlatnega kukuja, z ustreznp osvetlitvijo objektov pa za navadnega netopirja. Za dolgokrilega netopirja se bodo izvedle čistilne akcije odstranjevanja gvana na podstrešjih različnih objektov. Obnovilo se bo visokodebelne sadovnjake, vzpostavilo mejice in lovne preže za izboljšanje habitata velikega skovika. Izboljšan bo tudi habitat hribskega škrjanca.

  Foto: Gregor Domanjko

Vodilni partner projekta je Javni zavod Krajinski park Goričko. Druga partnerja v projektu sta Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – zavod Murska Sobota.

Vrednost projekta znaša 1,78 milijona evrov, od tega bo 80 odstotkov sredstev prispevala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa Republika Slovenija.

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 in sodita med prednostne projekte za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020). Gre za odobritev finančnega prispevka iz prednostne naložbe 6.2 Varovanje in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava