Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 103 / december 2009

SLOVENIJA

Javni razpis za nevladne organizacije: Biotska raznovrstnost

Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju z Uradom Vlade RS za komuniciranje konec novembra objavilo javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnostih nevladnih organizacij. Sklop D omenjenega razpisa je namenjen področju biotske raznovrstnosti v povezavi s podnebnimi spremembami. Za sofinanciranje je za ta sklop namenjenih 70.000 evrov.  Rok za oddajo vlog je 5. januar 2010.

Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov na varovana območja bo spremenjen

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja in ga objavilo na spletu. Rok za pripombe je 7. januar 2010. Več.

Morske želve na obisku v Turistici

Sredi decembra je v prostorih Turistice - Fakultete za turistične študije Portorož gostovala razstava o projektu varovanja morskih želv v slovenskem morju Zavoda RS za varstvo narave in zavoda Biocen iz Pirana. Razstavo je spremljalo tudi predavanje Dejana Putrleta o ogrožanju in varovanju morskih želv.

Letošnji razpis Ekošole na temo Natura 2000

Tema letošnjega Ekokviza je Natura 2000. Učno gradivo je prilagojeno trem starostnim skupinam tekmovalcev. Za učence 6. razredov je poudarek na osnovnih informacijah o Naturi 2000, sedmošolci se bodo poglabljali v prednosti in omejitve Nature 2000, osmošolci pa bodo preučevali izzive Nature 2000 v lokalnem okolju. Povzetki učnega gradiva so objavljeni na spletni strani Ekokviza http://eko.telekom.si, postopoma pa jih bodo dopolnjevali z dodatnimi vsebinami. Več.

Zaključek LIFE projekta Presihajoče Cerkniško jezero

Projekt Presihajoče Cerkniško jezero, ki je financiran iz programa LIFE in ga Notranjski regijski park izvaja od 1. januarja 2007, se z 31. decembrom 2009 konča. Več o rezultatih projekta.

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE

Španija pred sodišče, Cipru in Bolgariji opozorilo, Italiji prepoved

Ker Španija ni ustrezno zavarovala 174 območij Natura 2000 na Kanarskih otokih, jo je Evropska komisija postavila pred Evropsko sodišče. Španija namreč z zavarovanjem zamujaže 2 leti. Opozorilo pa sta prejela še Cipe, ker ni določil zadostnega števila območij za ptice, in Bolgarija, zaradi presoj vplivov na okolje, ki jih bo imel razvoj smučišč v gorovju Rila. Več.

Da bi preprečila lov na zavarovane ptice, je Evropska komisija pozvala Evropsko sodišče, naj Italiji izreče prepoved. Na sodišču že teče postopek, saj več regij v Italiji dopušča izjemen odvzem pri lovu na ptice, ki ni skladen s strogimi pogoji, določenimi v zakonodaji EU. Stavros Dimas pravi: "Države članice morajo spoštovati stroga pravila za ohranjanje ptic in s tem pomagati pri preprečevanju izgubljanja biotske raznovrstnosti. Zakonodaja EU dopušča odvzem za določene primere, vendar pa so te izjeme dopustne le, kadar ni možna drugačna rešitev in le, če so izpolnjeni strogi pogoji." Več.

Kmetijske prakse se morajo končno soočiti z izzivi prihodnosti

Netrajnostne kmetijske prakse uničujejo ekosisteme, ki so bistvenega pomena za preživetje ljudi. Na 2. evropskem kongresu ekološkega kmetijstva so evropski strokovnjaki in oblikovalci politik orisali, kakšne spremembe moramo uvesti v celotni živilski verigi in sedanjih politikah, da bi se lahko soočili z izzivi podnebnih sprememb, izgubo biotske raznovrstnosti in varnosti preskrbe s hrano. Več informacij: Inštitut za trajnostni razvoj (ITR) info@itr.si.

BRANJE

Novost v Vprašanja in odgovori

Na spletni strani smo objavili odgovor na vprašanje: Ali je bila Natura od leta 2004 širjena ali ne? Kaj pomenijo tri dopolnitve in spremembe uredbe po letu 2004: ali se je območje Nature s temi spremembami širilo ali ne?

N-Vestnik

Izšla je obsežna decembrska številka N-Vestnika, ki ga izdaja Zavod RS za varstvo narave. Predstavlja številne akcije, ki so jih strokovnjaki zavoda izvedli s pomočjo društev ali lokalnega prebivalstva.

Za upravljalce zavarovanih območij

Knjižico WWF metodologija za hitro ocenjevanje in določitev upravljalskih prioritet na zavarovanih območjih, avtorice Jamie Ervin, prevod in priredba Jana Kus Veenvliet in Andrej Sovinc, izdala sta jo Ministrstvo za okolje in prostor in WWF, 2009, lahko dobite, če pošljete svoj naslov na: suzana.zupanc-hrastar@gov.si.

Priročnik za določanje metuljev

Slavko Polak je pripravil slikovni priročnik za določanje dnevnih metuljev v naravi: Metulji Notranjske in Primorske. Izdala sta ga Notranjski muzej Postojna in Notranjski regijski park, cena je 15 EUR.

Priročnik o svetlobnem onesnaževanju

V priročniku Svetlobno onesnaževanje in energetsko učinkovita zunanja razsvetljava so predstavljeni tudi vplivi umetne svetlobe na živali. Izdalo ga je društvo Temno nebo.

Svet ptic

V četrti letošnji številki revije Svet ptic Tomaž Jančar predstavlja 30 let Direktive o pticah.

Spletišče Pravo za naravo

DOPPS želi z novim spletnim orodjem www.pravo-za-naravo.si javnosti približati možnosti, ki jih za obrambo narave ponuja pravo. Vse naravovarstvene in okoljske NVO vabijo, naj prispevajo svoje primere in izkušnje.

Proteus

decembrski številki revije Proteus lahko preberete obsežen članek o evropsko ogroženem beločelem deževniku Iztoka Škornika, Matej Lipovšek pa opisuje zanimiv in zahteven rod močvirnic iz družine divjerastočih orhidej. Tone Wraber je predstavil pokojnega profesorja Ernesta Mayerja in njegovo sodelovanje s Slovenijo. Peter Skoberne je zapisal besede v spomin Matjažu Pucu.

Trajnostni turizem – poročilo s konference

Poročilo s konference na Mednarodnem festivalu alpskega cvetja v Bohinju, 2009: Trajnostni turizem - Škotska in Slovenija si izmenjujeta najboljše prakse / Developing green tourism standards- Scotland and Slovenia sharing best practice, je sedaj objavljeno tudi na spletu.

NARAVA NA KRATKO

Predlog Zakona o Triglavskem narodnem parku v parlament

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o Triglavskem narodnem parku in ga predložila v obravnavo Državnemu zboru. Predlog zakona.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava