Skip to main content

Rezultati

V LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji objavljamo rezultate projekta.

 

Poročilo o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) v letu 2018, Ministrstvo za okolje in prostor, 2019. (Akcija A.3)

Prioritised Action Framework (PAF) for Natura 2000 in Slovenia pursuant to Article 8 of Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (the Habitats Directive) for the Multiannual Financial Framework period 2021 – 2027, Appendix 1. Ministry of the Environment and Spatial Planning, Ljubljana, 2020.  (Akcija C.3.4)

Izpis protokolov za popis izbranih ciljnih vrst živali  / Nastja Kosor idr., Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, 2019. (Akcija A.6)

Raziskava javnega mnenja o odnosu javnosti do Nature 2000 v Sloveniji  /  Zavod Štirna (Parsifal SC v sodelovanju s Fakulteto za uporabne družbene študije), 2019 (akcija D.5)

Žagar, A., A. Žunič Kosi, M. Bedjanič & K. Čandek, 2020. Poročilo o evidentiranju izhodiščnega stanja izbranih vrst in habitatnih tipov na IP območjih - Akcija A.1.2: Območje Slovenska Istra (SI3000212): Progasti gož (Elaphe quatuorlineata): Delno poročilo za projekt »LIFE Integrirani pro-jekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji«, LIFE17 IPE/SI/000011 LIFE-IP NATURA.SI. Nacionalni inštitut za biologijo, Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov, Ljubljana. 16 str.
(Akcija A.1.2)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava