Skip to main content

Rezultati

V LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji objavljamo rezultate projekta.

Konkretne akcije ohranjanja

Okrepljeno upravljanje Nature 2000

Analiza in priprava Programa upravljanja območij Nature 2000 (PUN 2000)

Okrepljeno izvajanje Programa upravljanja območij Nature 2000 (PUN 2000)

 • Akcija A.4 - Pripravljalne aktivnosti za okrepljeno in izboljšano izvajanje PUN 2000 na terenu

  Gozdarstvo

  Dobre prakse v gozdarstvu in upravljanju s populacijami velikih zveri. Analiza najboljših praks. Tina Kotnik idr., Zavod za Gozdove Slovenije in Gozdarski Inštitut Slovenije, Ljubljana, 2020. 

  Kmetijstvo

  Vsebina v pripravi.

  Upravljanje z vodami

  Vsebina v pripravi.

 • Akcija C.4 - Okrepljeno izvajanje PUN 2000 na terenu

  Gozdarstvo

  Vsebina v pripravi.

  Kmetijstvo

  Vsebina v pripravi.

  Upravljanje z vodami

  Vsebina v pripravi.

Okrepljeno usposabljanje

Naravovarstveni nadzor

 • Akcija C.6 - Okrepitev naravovarstvenega nadzora

  Vsebina v pripravi.

Priprava nacionalne monitoring sheme

 • Akcija A.6 - Pripravljalne aktivnosti za pripravo nacionalne monitoring sheme

  Izpis protokolov za popis izbranih ciljnih vrst živali, Nastja Kosor idr., Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, 2019.

 • Akcija C.7 - Razvoj in testiranje protokolov za monitoring

  Vsebina v pripravi.

 • Akcija C.8 - Nacionalna monitoring shema

  Vsebina v pripravi.

Strateško komuniciranje Nature 2000

Spremljanje učinkov

 • Akcija D.1 - Spremljanje učinka projektnih aktivnosti na izbrane vrste in habitatne tipe

  Vsebina je pripravi.

 • Akcija D.2 - Določitev kazalnikov in protokololov spremljanja učinkov projekta

  Vsebina v pripravi.

 • Akcija D.3 - Ocena družbeno-gospodarskih učinkov projekta

  Vsebina v pripravi.

 • Akcija D.4 - Ocena vpliva projekta na ekosistemske storitve

  Vsebina v pripravi.

 • Akcija D.5 - Spremljanje učinka projektnih komunikacijskih aktivnosti

  Raziskava javnega mnenja o odnosu javnosti do Nature 2000 v Sloveniji, Zavod Štirna (Parsifal SC v sodelovanju s Fakulteto za uporabne družbene študije), 2019.

Vodenje projekta

 • Akcija F.1 - Projektno vodenje

  Vsebina v pripravi.

 • Akcija F.2 - Revizija

  Vsebina v pripravi.

 • Akcija F.3 - After LIFE načrt

  Vsebina v pripravi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava