Skip to main content

Rezultati

V LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji objavljamo rezultate projekta.

Poročilo o izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015 do 2020) v letu 2018, Ministrstvo za okolje in prostor, 2019. (Akcija A.3)

Analiza Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020) - Sektor upravljanje voda, Priloga 10 in Priloga 11, dr. Mojca Hrovat idr., Direkcija Republike Slovenije za vode, Ljubljana, 2020. (Akcija A.3)

Poročilo izvajanja ukrepov in doseganju ciljev Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020) za sektor ribištvo med letoma 2015 in 2018, Tina Leskošek idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne, 2020. (Akcija A.3)

Dobre prakse v gozdarstvu in upravljanju s populacijami velikih zveri. Analiza najboljših praks. Tina Kotnik idr., Zavod za Gozdove Slovenije in Gozdarski Inštitut Slovenije, Ljubljana, 2020. (Akcija A.4.2)

Izpis protokolov za popis izbranih ciljnih vrst živali, Nastja Kosor idr., Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, 2019. (Akcija A.6)

Prioritised Action Framework (PAF) for Natura 2000 in Slovenia pursuant to Article 8 of Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (the Habitats Directive) for the Multiannual Financial Framework period 2021 – 2027, Appendix 1. Ministry of the Environment and Spatial Planning, Ljubljana, 2020.  (Akcija C.3.4)

Raziskava javnega mnenja o odnosu javnosti do Nature 2000 v Sloveniji, Zavod Štirna (Parsifal SC v sodelovanju s Fakulteto za uporabne družbene študije), 2019. (Akcija D.5)

Priročnik celostne grafične podobe projekta LIFE-IP NATURA.SI, Socialni marketing Iz principa, Ljubljana, 2020. (Akcija E.1)

Letno poročilo o strateškem komuniciranju LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji, Špela Polak Bizjak, Zavod Štirna, Vipava, 2020. (Akcija E.1)

Komunikacijska strategija projekta LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji, Špela Polak Bizjak, Zavod Štirna, Vipava, 2020 (Akcija E.1)

Komunikacijski načrt 2020, Zavod Štirna, Gradišče pri Vipavi, 2020. (Akcija E.1)

Poročilo o izvedbi delavnic učinkovitega komuniciranja - Osnovni trening komuniciranja, Špela Polak Bizjak, Vesna Stanić, Zavod Štirna, Vipava, 2020. (Akcija E.2)

Poročilo o izvedbi delavnic učinkovitega komuniciranja - Nadaljevalni trening komuniciranja, Špela Polak Bizjak, Vesna Stanić, Zavod Štirna, Vipava, 2020. (Akcija E.2)

Poročilo o izvedbi delavnic učinkovitega komuniciranja - Moderiranje, Špela Polak Bizjak, Vesna Stanić, Zavod Štirna, Vipava, 2020. (Akcija E.2)

Novinarska konferenca 100-letnica Spomenice - Analiza medijskih objav za obdobje 23. 1. 2020 - 14. 2. 2020, Zavod Štirna, Vipava, 2020. (Akcija E.5.7)

Žagar, A., A. Žunič Kosi, M. Bedjanič & K. Čandek, 2020. Poročilo o evidentiranju izhodiščnega stanja izbranih vrst in habitatnih tipov na IP območjih - Akcija A.1.2: Območje Slovenska Istra (SI3000212): Progasti gož (Elaphe quatuorlineata): Delno poročilo za projekt »LIFE Integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji«, LIFE17 IPE/SI/000011 LIFE-IP NATURA.SI. Nacionalni inštitut za biologijo, Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov, Ljubljana. 16 str. (Akcija A.1.2)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava