Skip to main content

Pilotno območje Istra

Na skrajnem jugozahodu Slovenije nad slovensko-hrvaško mejo se razprostira mediteransko pilotno območje Istra, ki ga sestavlja gričevnato območje z ozkimi rečnimi dolinami in grapami ter vključuje dva naravna spomenika. Reka Dragonja je osrednja vodna žila, ki poplavlja okoliška zemljišča na celotnem pilotnem območju. Reka pomembno oblikuje floro in favno, ki sta ocenjeni kot neugodni zaradi zaraščanja travnikov, intezivnega kmetijstva, novo nastalih vinogradov ter zaraščanja kalov in vnosa rib vanje.

Na tem območju so tradicionalno bogata suha travišča z metulji, suhi apnenčasti travniki pa predstavljajo ugodno rastišče za orhideje. Mnogi travniki v zaraščanju so bogati z brinom. Kali, ki so nekoč veljali za naravno zbirališče vode bodisi za prebivalce bodisi za živino, se danes zaraščajo in ogrožajo življenjski prostor dvoživk.

Slovenija je prav na tem pilotnem obmoočju ena najbolj severnih točk naravnega življenjskega prostora ene največjih in nestrupenih kač, progastega goža, ki sodi med kritično ogrožene vrste.

Tehnični podatki:

  • Natura 2000 območje: Slovenska Istra, SI3000212 - Direktiva o habitatih
  • občini v Natura 2000 območju: Koper, Piran
  • velikost: 5.248,68 ha
  • število vrst: 16
  • število habitatnih tipov: 5
  • upravljavski načrti na območju: Gozdnogospodarski načrt za enoto Istra

Povezane novice

Razstava Natura 2000 in Divja Slovenija: Narava povezuje. (foto: Vesna Stanić, Zavod Štirna)

Potujoča fotografska razstava “Natura 2000 in Divja Slovenija: Narava povezuje” pričenja svojo pot v Arboretumu Volčji…

slika reke Lahinje

Organizacija Združenih narodov je leta 1993 prvič obeležila svetovni dan voda. Tudi letos bodo že 28. leto zapored 22.…

fotografija Cerkniškega jezera

Mokrišča so zemljišča na prehodu med vodnimi in kopnimi okolji ali življenjsko okolje z značilnostmi vodnih in kopnih…

Fotografija mejic v pokrajini

Ob robovih kmetijskih zemljišč, ob rekah in potokih se vijejo različno široki pasovi drevja in grmovja. To so mejice ali…

Fotografija prikazuje naravo na območju Nature 2000 v Sloveniji - izsek iz videa.

150 sekund utripa narave v gibljivih slikah

Prvi predstavitveni video Živim z Naturo 2000 nas popelje skozi jesensko…

V okviru LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji so projektni partnerji s področja…

V maju smo v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji pričeli s posebno iskalno…
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava