Skip to main content

Novice

Datum od
Datum do

V Sloveniji več kot dve tretjini Nature 2000 predstavljajo gozdovi. Gozdovi so pomembni tudi v območjih Nature 2000 na…

Le še nekaj delovnih dni nam je ostalo do zaključka leta in običajno si v tem času osebno voščimo lepe želje za…

V različnih projektih Nature 2000, ki jih izvajajo številne organizacije, nastajajo zanimivi dokumentarni filmi o…

Ohranjanje biodiverzitete je ena izmed prioritet prihodnje skupne kmetijske politike in usmeritve EU nasploh. Tako zelo…

Pod okriljem Evropske komisije Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) tudi letos poteka serija dogodkov in aktivnosti za…

Zavod za gozdove Slovenije je v sodelovanju s sodelavci projekta LIFE-IP NATURA.SI po opravljenem monitoringu divjega…

Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) in Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) sta v projektu LIFE-IP NATURA.SI proti koncu…

Da bi otrokom in njihovim staršem v času epidemije pomagali pri preživljanju zahtevne družbene situacije, smo zbrali…

Na prosto delovno mesto se lahko prijavite do ponedeljka, 16. novembra!

Ministrstvo za okolje in prostor razpisuje…

150 sekund utripa narave v gibljivih slikah

Prvi predstavitveni video Živim z Naturo 2000 nas popelje skozi jesensko…

Domorodni potočni raki imajo pomembno zgodovinsko vlogo na Slovenskem. Zavarovani  so že skoraj  100 let. Pred 5 leti…

Ministrstvo za okolje in prostor razpisuje 2 prosti delovni mesti v Sektorju za ohranjanje narave, Direktoratu za okolje…

Na živinorejskih kmetijah je pridelava lastne krme za živali ključnega pomena za kmeta, ki želi za svoje živali…

Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) in Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) sta v projektu LIFE-IP NATURA.SI v poletnih…

V projektu LIFE-IP NATURA.SI je več kot 200 udeležencev s področja varstva narave, kmetijstva, gozdarstva in upravljanja…

Zavod za gozdove Slovenije, ki je eden od 15 partnerjev LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature…

V začetku maja smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije v okviru projekta LIFE-IP NATURA.SI (LIFE integrirani projekt za…

V okviru LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji so projektni partnerji s področja…

V maju smo v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji pričeli s posebno iskalno…

V Sloveniji živi 10 vrst sov, med njimi za pet vrst (kozača, mali skovik, veliki skovik, koconogi čuk, velika uharica)…
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava