Skip to main content

Projekti Nature 2000

Datum od
Datum do

Sekundarni biotopi v Zalogu ležijo v območju Natura 2000 Temenica. Na delu območja bodo izvedli ureditve, da bi…

V okviru projekta bodo za namen inovativne in sodobne predstavitve območja Natura 2000 obnovili del gradu Borl.

Namen projekta zaDravo je izboljšanje nekaterih habitatnih tipov in vrst (kačji potočnik, veliki pupek, hribski urh…

Dvoživke so med najbolj ogroženimi skupinami vretenčarjev tako v Sloveniji kot tudi drugod v Evropi. Osrednja tema…

Krajinski park Lahinja spada med manjše parke (259 ha površine), hkrati pa s svojo pestrostjo naravnih in kulturnih…

Nerajski lugi so zavarovani kot naravni rezervat v Krajinskem parku Lahinja. Gre za močvirnat svet, med katerim…

VEZI NARAVE predstavlja izziv ohranjanja in obnove biotske raznolikosti za prihodnje generacije in ozaveščanje o vlogi,…

Projekt MEASURES je posvečen ohranjanju ogroženih migratornih vrst rib porečja Donave. Vzdolž reke Donave in njenih…

Cilj projekta je je aktivno ohranjanje skupne naravne dediščine projektnega območja preko trajnostnega turizma, ki ga…

Cilj projekta je izboljšati stanje ciljnih habitatnih tipov in vrst na Natura 2000 območjih v TNP. Z različnimi ukrepi…

Cilj projekta Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem…

Cilj projekta je razviti čezmejno sodelovanje z jasno, celovito in trajnostno dolgoročno strategijo na področju…

Projekt Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja »PoLjuba« bo prejel finančno podporo…

S projektom želimo informirati javnost o fenomenu črne človeške iz Bele krajine ter zmanjšati njeno lokalno ogroženost.…

Cilj projekta Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem – »Gorička krajina« je izboljšati stanje…
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava