Spoznajte Naturo 2000

močvirska sklednica

(Emys orbicularis)

Močvirska sklednica je edina slovenska avtohtona sladkovodna želva. Vključena je na seznam strogo zavarovanih vrst vretenčarjev Bernske konvencije (II. dodatek) in na seznam pomembnih živalskih in rastlinskih vrst, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna območja varovanja Direktive o habitatih (dodatek II). Strokovna izhodišča so bila izoblikovana za potrebe vzpostavljanja in vzdrževanja omrežja Natura 2000 in izvajanje ciljev Direktive o habitatih ter slovenske zakonodaje, predvsem Zakona o ohranjanju narave.

(Vir: dr. S. Tome: Strokovna izhodišča za vzpostavljanje omrežja Natura 2000)


močvirska sklednica (Emys orbicularis)

 
Zanimivosti

Bistrica ob Sotli

Sredi grba občine Bistrica ob Sotli je krona, vrh katere "čepi orel oz. orlica modre barve, v položaju pripravljenosti za vzlet". Ogledate si ga lahko na


Obrazi Nature 2000

Mitja KaligaričMitja Kaligarič

 

Življenjepis

Z varstvom narave in rastlinami se je ukvarjal že v gimnaziji, ko je v soavtorstvu izdelal raziskovalno nalogo pod mentorstvom Petra Skoberneta. Za članek »Naravovarstveno vrednotenje Slovenske Istre« je leta 1988 prejel u...


Pogosta vprašanja

Izjava organa, pristojnega za spremljanje območij Natura 2000 (razpis za kohezijska sredstva) - kdo jo izda? (2014)

Za potrebe pridobivanja mnenj nosilcev urejanja prostora naša občina potrebuje Naturo 2000.

Ali je v območjih Nature 2000 država predkupni upravičenec? (2012)


Anketa

Katera ptica ne sodi med evropsko pomembne vrste, ki so v programu Natura 2000?

Prikaži rezultate