Skip to main content
aktivnost z učenci v projektu LIFE ARTEMIS

Projekt LIFE ARTEMIS je nastal kot odgovor na vse večje število tujerodnih vrst v gozdovih. Od leta 2016 do 2020 so…

invazivna vrsta žlezava nedotika, v ozadju Karavanke

Potok Blatnica pri gorenjski vasi Rodine deloma teče v območju Natura 2000 in je tudi življenjski prostor raka…

Fotografija pašnika

Program upravljanja Nature 2000 za obdobje 2015-2020 se je zaključil z letom 2020. Zaradi zamika sprejema…

Naročite se na e-novice Natura 2000!

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava