Skip to main content

Iskanje

Število najdenih rezultatov: 411
1. Natura 2000 v Triglavskem narodnem parku  
Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji. Obsega štiri odstotke površine Slovenije. Letos obeležujemo 40-letnico prvega zakona o Triglavskem narodnem parku (TNP) in 60-letnico…  
2. Mesec mokrišč: pogovor s strokovnjakom  
V mesecu mokrišč smo se pogovarjali s Primožem Glogovčanom z Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave o mokriščih: katero je največje mokrišče v Sloveniji? Katere živalske vrste že v imenu…  
3. Izboljšanje upravljanja mokrišč na Ljubljanskem barju v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE  
Ljubljansko barje je največje mokrišče v Sloveniji, ki ima bogato kulturno dediščino in veliko biotsko raznovrstnost. Naravni ekosistemi, kot so mokrišča opravljajo veliko funkcij, med katerimi je…  
4. Mesec mokrišč: Ohranjena mokrišča so ključna za preživetje vseh živih bitij na Zemlji  
Mokrišča so zemljišča na prehodu med vodnimi in kopnimi okolji ali življenjsko okolje z značilnostmi vodnih in kopnih ekosistemov. Pokrivajo okrog 6 % svetovnega kopnega, najdemo pa jih ob rekah in…  
5. Vloga mejic v kmetijstvu: kako jih ohranjamo?  
Ob robovih kmetijskih zemljišč, ob rekah in potokih se vijejo različno široki pasovi drevja in grmovja. To so mejice ali ponekod narečno tudi omejek, graja, živica, živa meja, zgraja, paseka, seča,…  
6. O Naturi 2000 v Kranjskem zborniku 2020  
Kranjski zbornik že 60 let na poljudno-znanstven način predstavlja zgodovino lokalnega okolja. Na več kot 300 straneh ponuja vpogled v raznolikost Kranja in njegove širše okolice. V 12. zborniku je…  
7. Bilten e Natura 2000, št. 235 / januar 2021  
SLOVENIJA Veljavnost Programa upravljanja območij Natura 2000 podaljšali do 2022Vlada Republike Slovenije je 7. januarja 2021 za varstvo območij Natura 2000 podaljšala uporabo podrobnih…  
8. Varstvo starih gozdov v Evropi: Okrepitev varstva pragozdov in starih gozdov v Evropi na temelju območij svetovne dediščine - LIFE PROGNOSES (LIFE)  
Ime projekta: LIFE Varstvo starih gozdov v Evropi: Okrepitev varstva pragozdov in starih gozdov v Evropi na temelju območij svetovne dediščine / LIFE PRotection of Old Growth Forests in Europe:…  
9. Mediji o Naturi 2000 v letu 2020  
V LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji vse leto spremljamo medijsko poročanje o Naturi 2000 in analitične podatke lastnih spletnih medijev. Ob zaključku…  
10. Priročnik za učinkovito komuniciranje varstva narave, s poudarkom na Naturi 2000  
V LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji smo v Zavodu Štirna pripravili E-priročnik za učinkovito strateško komuniciranje. Avtorici Vesna Stanić in Špela Polak…  
Prikaz rezultatov iskanja 1 do 10 od 411
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava