Skip to main content

Iskanje

Število najdenih rezultatov: 497
1. Trajnostni modeli kmetovanja na območjih Natura 2000 (CRP)  
Degradacija in izginjanje življenjskih okolij zaradi spremembe rabe zemljišč in intenzifikacije kmetijstva sodita med najpomembnejše dejavnike zmanjševanja biotske pestrosti. Ključen instrument…  
2. Mesec visokogorja: prihodnost gorskega turizma gre z roko v roki z varstvom narave  
Zadnji mesec leta posvečamo visokogorju in gorskemu svetu. 11. decembra poteka mednarodni dan gora, ki ga na pobudo Generalne skupščine Združenih narodov obeležujemo od leta 2003. Letošnja tema je…  
3. O gozdni pedagogiki in Naturi 2000 po naj tematski poti leta 2021  
Sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije v projektu LIFE-IP NATURA.SI so organizirali izobraževanje o gozdni pedagogiki ter interpretaciji narave in Nature 2000 po Poti po Logarski dolini. Slednjo je…  
4. Kmetovanje z(a) biodiverziteto na nižinskih kmetijah v Sloveniji - VIVEK (EIP PRP)  
Projekt Evropskega inovacijskega partnerstva (EIP) je triletni projekt (2021–2024) za izboljšanje ohranjenosti narave v kmetijski krajini. Namen projekta je izboljšanje gnezditvenih in…  
5. Pilotno območje Štajerska  
Pilotno območje Štajerske obsega travišča, gozdove in vode s petih Natura 2000 območij: Volčeke Ličenca Pri Poljčanah Boč - Haloze - Donačka gora Dravinjska dolina Dravinja s pritoki…  
6. Tretji nadzorni obisk projekta LIFE-IP NATURA.SI  
40 sodelavcev v 15 partnerskih organizacijah projekta LIFE-IP NATURA.SI je v četrtek, 18. novembra 2021, na spletnem nadzornem obisku predstavilo aktivnosti in rezultate projekta. LIFE integrirani…  
7. VIDEO: Monitoring grbe v reki Dragonji z Zavodom za ribištvo Slovenije  
Zavod za ribištvo Slovenije v projektu LIFE-IP NATURA.SI izvaja monitoring grbe v reki Dragonji, ki je osrednja vodna žila pilotnega območja Slovenska Istra. Monitoring grbe v projektu izvajajo prvo…  
8. Bilten e Natura 2000, št. 244 / oktober 2021  
SLOVENIJA Vlada odgovorila na opomin Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz direktive o ohranjanju prosto živečih ptic Vlada je 7. oktobra 2021 sprejela odgovor Republike…  
9. Spletno predavanje: Izzivi odstranjevanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst  
Zavod RS za varstvo narave in Direkcija RS za vode sta s partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI organizirala spletno predavanje o izzivih odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst rastlin. Spletnega…  
10. Ohranjanje prioritetnih travniških habitatnih tipov v Sloveniji z vzpostavitvijo semenske banke in obnovo in situ - LIFE for Seeds (LIFE)  
DOPPS skupaj s štirimi partnerji (Kmetijski inštitut Slovenije, Javni zavod Krajinski park Goričko, Javni zavod Triglavski narodni park, Notranjski park) izvaja projekt LIFE for Seeds (LIFE20…  
Prikaz rezultatov iskanja 1 do 10 od 497
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava