Skip to main content

Iskanje

Število najdenih rezultatov: 336
1. Dvoživke  
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst dvoživk v letih 2014 in 2015, Zvezek 1: Vzpostavitev in izvajanje monitoringa laške žabe (Rana latastei) v letu 2015, Končno…  
2. Mehkužci  
Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst mehkužcev v letih 2010 in 2011, Zaključno poročilo, Rajko Slapnik, Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU, Ljubljana, 2011 - 1.…  
3. Kačji pastirji  
Raziskava razširjenosti koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) v letu 2016, Šalamun, A. in M. Kotarac, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2016. 1.…  
4. Več kot 40 strokovnjakov sodeluje pri načrtovanju ukrepov za Naturo 2000   
V LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji projektni partnerji skupaj s strokovnjaki sodelujejo pri pripravi novega Programa upravljanja območij Nature 2000…  
5. Bilten e Natura 2000, št. 227 / maj 2020  
Danes, 21. maja, je Evropski dan Nature 2000.Ekipa projekta LIFE IP Natura SI vas vabi k ogledu videa Narava nas navdihuje, izboru  lepih mislih številnih strokovnjakov. Najdete nas lahko…  
6. Natura 2000 po novem tudi na družabnih omrežjih  
Skladno z zastavljeno komunikacijsko strategijo LIFE integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji je Natura 2000 v Sloveniji zaživela tudi na družabnih omrežjih.Najdete…  
7. Hitrost in uporabniška izkušnja kažeta odlične rezultate nove natura2000.si   
V LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji se je že konec lanskega leta pod vodstvom Zavoda Štirna pričelo načrtovanje prenove spletnega mesta natura2000.si, ki…  
8. Slovenci smo ponosni na Naturo 2000  
V drugi polovici maja obeležujemo številne dneve, ki so posvečeni naravi: Svetovni dan čebel (20. maj), Evropski dan Nature 2000 (21. maj), 20-letnico razglasitve obeležitve Mednarodnega dneva…  
9. Razvoj v Sloveniji  
Kronološki razvoj Nature 2000 v Sloveniji Pred vstopom v Evropsko unijo (2001 - 2004)Pilotni projekt Emerald Sveta Evrope (1999) Slovenija se je leta 1999 na vabilo Sveta Evrope vključila v…  
10. Ureditev sekundarnih biotopov v Zalogu (EKSRP)  
Sekundarni biotopi v Zalogu ležijo v območju Natura 2000 Temenica. Na delu območja bodo izvedli ureditve, da bi izboljšali življenjsko okolje tamkajšnjih redkih rastlinskih in živalskih vrst ter…  
Prikaz rezultatov iskanja 1 do 10 od 336
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava