Skip to main content

Iskanje

Število najdenih rezultatov: 355
1. Sodelovanje pri inventarizaciji belohrbtega in triprstega detla  
TEMA: Učinkovito izobraževanje/usposabljanje PROJEKT: Projekt LIFE Kočevsko  FINANČNI MEHANIZEM: LIFE  ORGANIZACIJA: Zavod za gozdove SlovenijeKratka vsebina/povzetek Rezultati…  
2. Sodelovanje z deležniki pri uvajanju zaščitnih ukrepov za spodbujanje sobivanja z velikimi zvermi  
TEMA: Sodelovanje, komunikacija, tehnične rešitve, aktivnosti na terenu     PROJEKT: SloWolf, LIFE DINALP BEAR, Carnivora Dinarica, LIFE WOLFALPS EU FINANČNI MEHANIZEM: LIFE ,…  
3. Vključevanje lovcev v spremljanje populacije velikih zveri  
TEMA: Sodelovanje, akcija na terenu, komunikacija PROJEKT: LIFE LYNX FINANČNI MEHANIZEM: LIFE  ORGANIZACIJA: Zavod za gozdove SlovenijeKratka vsebina/povzetek Dinarsko-JV alpska…  
4. Gozdni sklad  
TEMA: GOZDARSKA POLITIKA PROJEKT: JAVNA GOZDARSKA SLUŽBA, GOZDARSKA POLITIKA FINANČNI MEHANIZEM: JAVNA SREDSTVA - prihodki iz razpolaganja z državnimi gozdovi in letnega nadomestila za…  
5. Izboljšanje stanja obrečnih gozdnih habitatnih tipov in vrst  
TEMA: Izvedba gozdarskih ukrepov PROJEKT: GoForMura - Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri FINANČNI MEHANIZEM: EGP  ORGANIZACIJA: Gozdarski…  
6. Predstavitev manj poznanih gozdnih združb in habitatnih tipov (Natura 2000)  
TEMA: Ciljna raziskava manjšinskih gozdnih habitatnih tipov  PROJEKT: Posodobitev sistema vegetacijskih osnov za potrebe načrtovanja v gozdarstvu« in »Zasnova monitoringa stanja ohranjenosti…  
7. Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje Natura 2000 vrst na Kočevskem  
TEMA: Izvedba gozdarskih ukrepov  PROJEKT: Projekt LIFE Kočevsko  FINANČNI MEHANIZEM: LIFE  ORGANIZACIJA: Zavod za gozdove SlovenijeKratka vsebina/povzetek S projektom…  
8. Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja Natura 2000 vrst v gozdovih Pohorja  
TEMA: Izvedba gozdarskih ukrepov PROJEKT: SUPORT – Trajnostno upravljanje Pohorja  FINANČNI MEHANIZEM: EGP  ORGANIZACIJA: Zavod za gozdove SlovenijeKratka vsebina/povzetek V okviru…  
9. Terensko kartiranje gozdov plemenitih listavcev na pilotnem območju Boč-Haloze-Donačka gora  
Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) in Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) sta v projektu LIFE-IP NATURA.SI v poletnih mesecih 2020 izvajala terensko kartiranje prednostnega habitatnega tipa 9180*…  
10. Komunikacijski treningi prinesli nova znanja in nov zagon za sodelovanje  
V projektu LIFE-IP NATURA.SI je več kot 200 udeležencev s področja varstva narave, kmetijstva, gozdarstva in upravljanja voda sodelovalo na 15 delavnicah osnovnega in nadaljevalnega komuniciranja ter…  
Prikaz rezultatov iskanja 1 do 10 od 355
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava